SM+大学您所在的位置:首页 > 业务范围 > SM+大学

社科类图书、学术专著、论文集、教辅教材出版征稿

   主要题材分类:英语类图书、思政类图书、文学类图书、职业规划类、经管类图书、音乐类图书、体育类图书、历史类图书、数学类图书、计算机/网络、军事类图书、物理类图书、化学类图书等。

   服务对象:针对全国各大高校、科研单位等教育、科研、管理人员。

   联系电话: 028-87607068
   唐编辑:15208104577

   Q  Q 2978886846   1418234288  

   邮 箱:sichuanshuming@163.com